Charter Night 14.9.2013

Olemme vuonna 2013 perustettu nuorekas palveluhenkinen naisklubi.

 

Toimintamme perustuu paikalliseen palveluun ja tekemiseen vanhusten, nuorten, lasten ja vammaisten hyväksi.

Pidämme kuukausittain rentoja klubi-iltoja sekä käymme yritysvierailuilla ja retkillä.

 

Jäseniä klubissamme on 19, toivomme mukaan uusia palveluhenkisiä leijonia.

Ota rohkeasti yhteyttä niin kerromme toiminnastamme lisää!

 

Suunnistamassa 2016

 

 

Tätä on lionstoiminta

Lionstoiminta on lionsklubin muodostamassa yhteisössä tehtävää vapaaehtoistyötä omalla paikkakunnalla ja yhdessä muiden lionsklubien kanssa kotimaassa ja koko maailmassa. Suurin osa Lionsklubien palvelutyöstä tapahtuu omalla paikkakunnalla, omassa lähiyhteisössä. Tyypillisiä aktiviteetteja ovat nuorten harrastusten tukeminen (esim. partiotyö), vanhusten auttaminen esim. remontoinnilla, polttopuiden hankinnalla ja kuljetuksin, lähiympäristön kunnostus, veteraanien tukeminen, konserttien ja muiden yleisötapahtumien järjestäminen jne. 

Lions-aatteen peruspilarit ovat palvelumissio, työ lähiyhteisössä, yhteistyö kotimaan ja maailman Lionsklubien kanssa sekä jäsenten kehittymisen tukeminen. Ne ovat Lions-toiminnan perussisältö huomennakin. Jatkossa työ nuorten hyväksi yhdessä heidän kanssaan nousee Lions-toiminnassa keskeisempään asemaan.

Vapaaehtoistyön lisäksi lionsklubit kehittävät jäseniään tarjoamalla jäsenilleen koulutusta ja verkostoitumisen mahdollisuuksia muihin klubeihin niin kotimaassa kuin maailmallakin.

Lions-toiminnan tarkoituksena on:

- Luoda ja ylläpitää yhteisymmärrystä maailman kansojen välillä

- Edistää yhteiskunnallista ja yleishyödyllistä toimintaa

- Kannustaa epäitsekkääseen toimintaan ilman taloudellista hyötyä

- Luoda ja ylläpitää hyvää toveruutta, keskinäistä yhteisymmärrystä ja kiinteitä ystävyyssiteitä sekä antaa tilaisuus keskusteluun

- Olla kiinnostunut yhteiskunnan taloudellisesta, sivistyksellisestä, sosiaalisesta ja siveellisestä menestyksestä

Suomessa toimi 935 lionsklubia, joissa on yhteensä 25.200 jäsentä. Klubeista yli 700 on perinteisiä paikkakuntakohtaisia miesklubeja. Naisklubeja on 146 ja 45 klubissa on jäseninä sekä miehiä että naisia. Jäsenistä naisia on noin 17 %. Lionsklubit ovat muuttuneet perinteisistä liikemiesyhteisöistä naisklubeiksi ja perhe-klubeiksi. Naisten lukumäärä järjestössä kasvaa voimakkaasti.

Lionsklubi tarjoaa tänä päivänä naisille ja miehille mahdollisuuden auttaa lähimmäisiään ja kehittää itseään kyvykkäässä, innovatiivisessa ja ihmisen kehittymistä tukevassa ystäväpiirissä.